Hướng dẫn chuyển phim ảnh từ máy quay Digital 8 hoặc MiniDV sang máy tính?Để chuyển phim ảnh từ máy quay Digital 8 hoặc MiniDV sang máy tính:
Lưu ý:
* Máy tính phải có cổng IEEE 1394 i.LINK và tương thích phần mềm chuyển phim đã cài đặt để hoàn tất quá trình này.
* Cổng IEEE 1394 i.LINK có thể có bốn hoặc sáu chấu kết nối. Máy quay Sony sử dụng cổng i.LINK với bốn chấu.
1. Kết nối cáp i.LINK vào cổng i.LINK của máy quay.
2. Kết nối điểm cuối của cáp i.LINK sang cổng i.LINK trên máy tính.
3. Bật máy quay sang chế độ PLAYBACK or PLAY/EDIT.