Cứu dữ liệu ổ cứng Bad,Ghost nhầm,Format nhầm...

Cứu dữ liệu ổ cứng Bad sector,ổ cứng ghost nhầm , delete ,format nhầm, do virus ,xung đột phần cứng...Khôi phục dữ liệu hoàn toàn sau khi đã Ghost hay Format nhầm ...ĐT 0964.39.29.66