Phục hồi Băng VHS - MiniDV - Đĩa DVD - Đĩa VCD

Phục hồi dữ liệu của một thước phim tư liệu, một đĩa phim kỷ niệm đám cưới bị hỏng, hay một vài bài hát yêu thích trong băng đĩa của bạn, hay một dữ liệu quan trọng, vô tình các đĩa đó bị hỏng, bạn cần khôi phục?.Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi khôi phuc dữ liệu hoàn toàn bằng công nghệ tiên tiến nhất.
Phục hồi tất cả các loại file dữ liệu , hình ảnh, trình ứng dụng và nhiều hơn nữa.
Hỗ trợ được hầu hết các loại dữ liệu truyền thống như đĩa mềm , CD-ROM, CD,.... 
Cứu và phục hồi các file và dữ liệu trên đĩa mềm, CD-ROM, CD-R, CD-RW.
Thông báo quy trình phục hồi các file và công nghệ làm đầy dữ liệu thông minh.
Phục hồi thông tin kỹ thuật số từ những item như smartmedia, đĩa compact. 
Phục hồi hầu hết các loại phần mềm được ghi trên đĩa, nhỏ gọn. 
Sửa chữa đĩa mềm bị hư và phục hồi dữ liệu.
Phục hồi dữ liệu CD bị hư và có khuyết điểm bao gồm CD-ROM, CD-R và CD-RW.
Phục hồi dữ liệu DVD bị hư và có khuyết điểm bao gồm DVD-ROM, DVD+R/W và DVD-R/W.
Phục hồi những dữ liệu không đọc được trong đĩa mềm CD và DVD.
Cứu những file bị mất từ đĩa mềm CD & DVD.
Phục hồi những file không thể đọc và bị sửa đổi.
Lấy lại những dữ liệu từ tất cả các session trên CD.
Phục hồi hình ảnh bị mất cho máy ảnh kỹ thuật số.
Phục hồi file từ đĩa mềm, thậm trí format cho đĩa.
Phục hồi những dữ liệu trong UDF và đĩa ghi. Hỗ trợ DirectCD và InCD.
Phục hồi dữ liệu trong ZIP, JAZ, đĩa MO và USB.