Chuyển đổi phim từ máy quay kỹ thuật số ra đĩa.

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ: + Nhận chuyển từ băng Video (VHS / Mini DV, CASSETTE HI8 ra đĩa VCD/DVD + Xử lý các loại băng hư, mốc, đứt, bể vỏ……. + Chuyển đổi phim từ máy quay kỹ thuật số ra đĩa.