Cách quay video bằng tính năng Phát trực tiếp qua USB trong ứng dụng PIXELA ImageMixer.

Cách quay video bằng tính năng Phát trực tiếp qua USB trong ứng dụng PIXELA ImageMixer.

 

Hướng dẫn chuyển phim ảnh từ máy quay Digital 8 hoặc MiniDV sang máy tính?

Làm cách nào để chuyển phim ảnh từ máy quay Digital 8 hoặc MiniDV sang máy tính?