CHUYỂN BĂNG BETACAM SANG MP4

Trung tâm chúng tôi :

+ Nhận chuyển từ băng Video (VHS, VHS-C / Mini DV, CASSETTE HI8, DV8, Hi8 Betacam... ra File MP4, đĩa VCD/DVD, USB, ổ cứng....)

+ Xử lý các loại băng hư, mốc, đứt, bể vỏ...

+ Chuyển đổi phim từ máy quay kỹ thuật số ra đĩa.

+ Sao chép, mở khóa đĩa Blu-ray DVD Movie, Data…

+ Chuyển băng BETACAM sang file USB, DVD...

+ Chuyển băng mini DVD

+ Chuyển băng cassette sang CD, MP3, USB

+ Chuyển đĩa CD, VCD, DVD ra tập tin, ra đĩa, USB

+ Thực hiện mọi dịch vụ về CD và thẻ nhớ

+ Hình ảnh mịn màng, rõ nét, âm thanh đồng bộ.

+ Capture các loại băng ra file, USB….