Cách quay video bằng tính năng Phát trực tiếp qua USB trong ứng dụng PIXELA ImageMixer.

Cách quay video bằng tính năng Phát trực tiếp qua USB trong ứng dụng PIXELA ImageMixer.

 Thực hiện theo quy trình này để quay video bằng tính năng Phát trực tiếp qua USB trong ứng dụng PIXELA ImageMixer.

QUAN TRỌNG:

+ Hệ điều hành Microsoft Windows 98 không hỗ trợ tính năng Phát trực tiếp qua USB.

+ Hệ điều hành Mac OS của Apple không hỗ trợ tính năng Phát trực tiếp qua USB.

+ Bật chức năng Phát trực tiếp qua USB trong menu máy quay.

+ Trong màn hình tùy chọn của ứng dụng PIXELA ImageMixer, hãy nhấp vào biểu tượng Môi trường quay [HÌNH 1].

+ Nhấp vào biểu tượng Quay bằng thiết bị USB [HÌNH 2].

+ Nhấp vào biểu tượng Công cụ [HÌNH 3 ]

 để chọn Cài đặt thiết bị USB [HÌNH 4] phù hợp từ menu thả xuống.

LƯU Ý:

Nếu không thấy máy ảnh khi truy cập chế độ quay phim hoặc chụp phong cảnh, hãy làm mới kết nối bằng cách vặn nút nguồn của máy ảnh sang tắt rồi bật lại.

Nếu máy ảnh vẫn không được nhận dạng, hãy xác nhận máy ảnh đã được bật nguồn và đang ở chế độ phù hợp, kết nối USB an toàn ở máy ảnh và máy tính.

Nếu máy ảnh vẫn không được nhận dạng, hãy đề nghị khách hàng liên hệ với nhà sản xuất máy tính để được hỗ trợ thêm trong việc khắc phục sự cố kết nối USB.

Nhấp vào biểu tượng Quay phim [HÌNH 5] để hiển thị video đang phát trực tiếp từ máy ảnh.

LƯU Ý: Video đang phát có thể được quay trực tiếp từ máy ảnh khi đang quay trong thời gian thực hoặc trong khi phát lại băng.

Nhấp vào biểu tượng Quay/dừng cảnh phim [HÌNH 6] khi cảnh phim phù hợp xuất hiện.

Nhấp vào biểu tượng Quay/dừng cảnh phim [HÌNH 6] 

để dừng quá trình quay.

Đoạn phim sẽ được xử lý và lưu vào vị trí mong muốn trên máy tính.

QUAN TRỌNG: Không tắt máy ảnh, ngắt kết nối cáp USB hoặc cố xem trước phần đã quay khi đang ở màn hình này. Việc này sẽ khiến PIXELA ngừng hoạt động, dẫn đến phải khởi động lại máy tính.