CHUYỂN BĂNG BETACAM SANG MP4

Nhận chuyển từ băng Video (VHS, VHS-C / Mini DV, CASSETTE HI8, DV8, Hi8 Betacam... ra đĩa VCD/DVD, USB, ổ cứng....)