Chuyển băng VHS, Mini DV, Hi8, VHS-C sang File hoặc DVD

+ Nhận chuyển từ băng Video (VHS / Mini DV, CASSETTE HI8 ra đĩa VCD/DVD

+ Xử lý các loại băng hư, mốc, đứt, bể vỏ…….

+ Chuyển đổi phim từ máy quay kỹ thuật số ra đĩa.

+ Sao chép Blu-ray DVD Movie, Data……

+ Chuyển băng mini DVD

+ Chuyển băng cassette sang CD, MP3, USB

+ Chuyển đĩa CD, VCD, DVD ra tập tin, ra đĩa, USB

+ CHÉP ĐĨA THEO YÊU CẦU

+ Thực hiện mọi dịch vụ về CD và thẻ nhớ

+ Hình ảnh mịn màng, rõ nét, âm thanh đồng bộ.

+ Capture các loại băng ra file, USB….