Phục hồi dữ liệu trên băng đĩa từ ,băng VHS hỏng,mốc, nhàu nát...

  1.  Nếu bạn có bị mất dữ liệu băng từ, đĩa VHS do mốc, nhàu nát hay vấn đề phần mềm, thất bại sao lưu dự phòng, phương tiện truyền thông băng ghi đè, băng đĩa thất bại, hoặc hư hỏng băng vật lý.Hãy đến với chúng tôi bằng chuyên gia phục hồi dữ liệu để có các công cụ và nguồn lực cần thiết để cứu hộ dữ liệu mà những người khác không phục hồi được.
  2.   Như với tất cả các hoạt động phục hồi dữ liệu, khôi phục dữ liệu từ băng là rất tập trung và bao gồm hai loại phục hồi băng - vật lý và logic. Phục hồi dữ liệu băng vật lý là cần thiết khi có một vấn đề vật lý với các oxit sắt hoặc nhựa polyme ngăn chặn dữ liệu được đọc thường. Đây là loại phục hồi có thể bao gồm việc đối phó với các vấn đề như phân hủy lớp phủ từ tính, nứt hoặc bị hỏng cuộn / hộp mực, bị vỡ / kéo dài / nhàu / xoắn / gấp băng, vv Trong khi các vấn đề vật lý được thử thách để giải quyết, phục hồi từ các loại trường hợp thường có thể đạt được trong gần 100% của tất cả các trường hợp. Phục hồi dữ liệu băng hợp lý là khó khăn hơn, do đó tốn kém hơn. Phục hồi các tập tin một cách hợp lý bao gồm khôi phục lại phần dữ liệu của một băng đã được ghi nhận, nhưng bây giờ không thể đọc được. Việc thu hồi những tập tin này thường đòi hỏi phải vượt qua nhiều bằng cách sử dụng phần mềm độc quyền để khôi phục lại các tập tin. Các phân mảnh tập tin được ráp lại với nhau và các tập tin một cách hợp lý tái tạo lại được viết trên băng đầu ra thích hợp.
  3. Ngày nay với sự gia đời của đĩa quang CD DVD và nhiều loại lưu trữ dữ liệu khác như thẻ nhớ, ổ đĩa cứng, ổ đĩa cứng SSD. Một số nhà sản xuất băng từ hàng đầu thế giới như SONY, IMATION, ORACLE, MAXWELL…. Đã phải thay đổi để bắt kịp công nghệ. Vì vậy băng từ dần đi vào kí ức của mỗi người, chứa những thước phim và kỉ niệm mà ở đó là vô giá.