Phục hồi dữ liệu USB, Thẻ nhớ máy ảnh , Máy quay...giá rẻ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng, USB, Thẻ nhớ máy ảnh , Máy quay...giá rẻ Thẻ nhớ bắt format nhưng click vào không format được, click vào kiểm tra thì báo không có dung lượng 0 byte Thẻ nhớ bị cháy, không nhận thẻ Format thẻ nhớ, delete thẻ nhớ mất dữ liệu Thẻ nhớ bị cong, gãy chân không thể kết nối