Tư vấn lắp đặt hệ thống máy tính - hệ thống mạng

Với nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực CNTT & Mạng máy tính, chúng tôi đã phục vụ cho nhiều doanh nghiệp, công ty và cá nhân khác nhau và đã khẳng định được uy tín của mình.

 

Bảo dưỡng bảo trì Máy tính + hệ thống mạng Mạng Lan

Mạng máy tính hay hệ thống mạng là sự kết hợp các máy tính lại với nhau thông qua các thiết bị nối kết mạng và phương tiện truyền thông theo một cấu trúc nào đó và các máy tính này trao đổi thông tin qua lại với nhau.