Phá mật khẩu password ổ cứng

Các dòng ổ có thể gỡ bỏ pass được: - Samsung - Seagate - Hitachi/IBM - Toshiba - Western Digital - Furitsu - Maxtor

 

Phá mật khẩu password file Word

Phá mật khẩu password file Word

 

Phá mật khẩu password file Excel

Phá mật khẩu password file Excel

 

Phá mật khẩu password trên windowns

Phá mật khẩu password trên windowns