Hướng dẫn chuyển phim ảnh từ máy quay Digital 8 hoặc MiniDV sang máy tính?Để chuyển phim ảnh từ máy quay Digital 8 hoặc MiniDV sang máy tính:
Lưu ý:
* Máy tính phải có cổng IEEE 1394 i.LINK và tương thích phần mềm chuyển phim đã cài đặt để hoàn tất quá trình này.
* Cổng IEEE 1394 i.LINK có thể có bốn hoặc sáu chấu kết nối. Máy quay Sony sử dụng cổng i.LINK với bốn chấu.
1. Kết nối cáp i.LINK vào cổng i.LINK của máy quay.
2. Kết nối điểm cuối của cáp i.LINK sang cổng i.LINK trên máy tính.
3. Bật máy quay sang chế độ PLAYBACK or PLAY/EDIT.
Lưu ý:
* Hãy sử dụng bộ chuyển đổi nguồn AC đi kèm làm nguồn điện chính.
* Tên của công tắc nguồn trên máy quay khác nhau tùy theo từng dòng máy.
4. Lắm băng chứa phim để chuyển sang máy tính bằng máy quay.
5. Bật máy tính.
6. Bật phần mềm chuyển phim và chuyển hình ảnh từ máy quay sang máy tihs.

Để chuyển phim ảnh từ máy quay sang máy tính bằng Pixela ImageMixer:
1. Bật phần mềm Pixela ImageMixer.
2. Tại màn hình ImageMixer, nhấp Capture Environment.
3. Tại cửa sổ ImageMixer, nhấp DV Camcorder Capture.
4. Nhấp Preferences.
5. Tại cửa sổ Capturing/Recording Preferences, chọn Capture using DV Cam và chọn OK.
6. Tại màn hình ImageMixer, nhấn nút Enable Movie Scene Capturing.
Lưu ý:
* Cửa sổ chuyển phim sẽ hiển thị phim từ máy quay.
* Ảnh tĩnh có thể được chuyển trực tiếp từ máy quay trong khi quay trong thời gian thực tế hoặc trong khi phát lại băng.
7. Nhấp vào nút Begin/Stop để bắt đầu chuyển phim.
8. Nhấn vào nút Begin/Stop khi chuyển phim hoàn tất.
Phim ảnh được chuyển sang máy tính ngay.

Để chuyển phim ảnh từ máy quay sang máy tính bằng Picture Package Auto Video:
1. Tại máy tính, đi đến màn hình cài đặt và chọn USB STREAM.
Lưu ý: Quá trình của menu thiết lập thay đổi tùy theo từng dòng máy.
4. Tìm kiếm điểm mong muốn trên băng để bắt đầu sao chép.
5. Kết nối cáp USB đi kèm của cổng USB của máy quay Handycam.
6. Kết nối dây USB đi kèm vào cổng USB của máy tính.
Màn hình Picture Package Menu xuất hiện tự động.
Lưu ý:
USB MODE xuất hiện trên màn hình LCD của máy quay.
* Nếu màn hình Picture Package Menu không hiển thị, nhấp StartProgramsPicture PackagePicture Package Auto VideoPicture Package Auto Video. Màn hình Automatic Video Producer xuất hiện. (Vui lòng thực hiện Bước 8.)
7. Tại màn hình Picture Package Menu, nhấp vào Automatic Video Producer.
Màn hình Automatic Video Producer xuất hiện.
8. Nhấp vào Music settings.
9. Tại thiết lập Select music file, chọn âm nhạc mong muốn và nhấp OK.
Lưu ý: Nhạc có thể được chọn từ tập tin nhạc đã lưu trong máy tính hoặc CD âm thanh.
10. Nhấp vào Effect settings.
11. Tại thiết lập Select effects, chọn hiệu ứng mong muốn và sau đó nhấp OK.
12. Nhấp vào thiết lập Output settings, chọn địa điểm mong muốn để lưu ảnh.
Lưu ý: Nếu Video CD được chọn, lắp CD-R ghi thông tin vào ổ đĩa CD-RW và sau đó nhấn OK. Đĩa ghi CD-RWs không thể sử dụng được.
13. Nhấp Start.
Phim tự động sao chép từ máy quay và chỉnh sửa với nhạc đã chọn và hiệu ứng.
14. Khi việc ghi hoàn tất, màn hình Complete xuất hiện
15. Tại màn hình Complete, nhấn No.
Lưu ý: Để tạo bản sao chép khách với cùng nội dung, nhấn Yes.
Phim hiện đã được tạo trên thiết bị đầu ra mong muốn.