Bảo dưỡng bảo trì Máy tính + hệ thống mạng Mạng Lan

Chúng tôi xin gửi tới quý khách bảng báo giá bảo trì và dịch vụ Máy tính, Mạng

Báo giá dịch vụ Bảo dưỡng Bảo trì

1. Gói 1: 30.000 đ/ máy/ tháng (SL > máy 10 máy )

Số lần đến khách hàng : Từ 1 lần - 2 lần / tháng.

Công viêc: Vệ sinh máy tính, xử lý và khắc phục  dứt điểm sự cố phần mềm trong tháng,

giúp Máy tính + hệ thống mạng chạy trơn chu.

2. Gói 2: 60.000 đ/ máy/ tháng (SL > 10  máy)

Số lần đến khách hàng : Từ 3 lần - đến 4 lần / tháng. Bao gồm 1 lần xử lý và khắc phục  dứt điểm sự cố phần mềm

trong tháng, giúp Máy tính + hệ thống mạng chạy trơn chu + 2 lần xử lý phát sinh trong

tháng.

3. Gói 3: 100.000 đ/ máy/ tháng (SL> 10  máy)

Giúp hệ thống máy tính của khách hàng hoạt động trơn chu, xử lý tất cả các sự cố phần

mềm. Số lần đến: Không hạn chế.

Liên hệ: Trung tâm thiết bị máy văn phòng Thành Nam

Điện thoại : 04.35378189    Hotline : 094.660.88.33