Phục hồi dữ liệu là gì?

Là quá trình Lấy lại dữ liệu từ bị hư hỏng, lỗi hoặc không thể tiếp cận lưu trữ thứ cấp phương tiện truyền thông khi nó không thể được truy cập bình thường. Thường là dữ liệu đang được trục vớt từ các phương tiện lưu trữ như nội bộ hay bên ngoài ổ đĩa cứng , ổ đĩa trạng thái rắn (SSD), ổ đĩa flash USB , lưu trữ băng ,đĩa CD , DVD , RAID và thiết bị điện tử khác.

 

Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng

Ghost nhầm, format nhầm, ổ cứng bắt format, cứu dữ liệu ổ cưng, phục hồi dữ liệu ổ cứng, cứu dữ liệu laptop, phục hồi laptop, ổ cưng bị cháy nổ, ổ cứng chết cơ

 

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, lỗi cơ

Khi ổ cứng hoạt động bình thường, ổ cứng chạy êm, sờ tay lên ổ cứng thấy có cảm giác hơi dung nhẹ do hoạt động của hệ thống cơ học bên trong ổ cứng. Vậy khi ổ cứng hỏng cơ hay còn gọi là ổ cứng chết cơ thì có hiện tượng gì? Dưới đây là các biểu hiện của ổ cứng chết cơ: