Tương lai Wi-Fi băng rộng đến tận từng nhà

Dự kiến vào mùa hè năm sau, người dùng gia đình có thể kết nối Internet Wi-Fi băng thông rộng với chi phí thấp hơn nhiều so với đầu tư cáp quang.

 

8 cách đơn giản tăng tốc Windows 7

Windows 7 là hệ điều hành được đánh giá cao về tốc độ, song vẫn còn rất nhiều cách khác nhau để cải thiện tốc độ và hiệu suất của hệ điều hành này