Phục hồi Băng từ - Đĩa DVD - Đĩa VCD và Đĩa CD ROM

Phục hồi dữ liệu của một thước phim tư liệu, một đĩa phim kỷ niệm đám cưới bị hỏng, hay một vài bài hát yêu thích trong băng đĩa của bạn, hay một dữ liệu quan trọng, vô tình các đĩa đó bị hỏng, bạn cần khôi phục?.Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi khôi phuc dữ liệu hoàn toàn bằng công nghệ tiên tiến nhất.

 

Chuyển nội dung băng đĩa VHS sang đĩa DVD

Công nghệ thời kỹ thuật số mang lại sự mới mẻ, nét mạnh mẽ và tốc độ cho rất nhiều lĩnh vực, trong đó có cả băng video VHS. Sau khi chuyển băng video sang dạng số, bạn có thể biên tập, thêm nhạc, lồng tiếng và xuất ra DVD để lưu dữ.

 

Phục hồi dữ liệu trên băng đĩa từ ,băng VHS hỏng,mốc, nhàu nát...

Nếu bạn có bị mất dữ liệu băng từ, đĩa VHS do mốc, nhàu nát hay vấn đề phần mềm, thất bại sao lưu dự phòng, phương tiện truyền thông băng ghi đè, băng đĩa thất bại, hoặc hư hỏng băng vật lý.Hãy đến với chúng tôi bằng chuyên gia phục hồi dữ liệu để có các công cụ và nguồn lực cần thiết để cứu hộ dữ liệu mà những người khác không phục hồi được