Chuyển nội dung băng đĩa VHS sang đĩa DVD

Công nghệ thời kỹ thuật số mang lại sự mới mẻ, nét mạnh mẽ và tốc độ cho rất nhiều lĩnh vực, trong đó có cả băng video VHS. Sau khi chuyển băng video sang dạng số, bạn có thể biên tập, thêm nhạc, lồng tiếng và xuất ra DVD để lưu dữ. Lưu giữ đĩa cũng đơn giản, gọn gàng hơn nhiều so với băng VHS và bạn có thể xem đi xem lại nhiều lần mà không sợ 'nhão'. Đặc biệt, số hóa băng video cũ rất đơn giản chứ không khó khăn như nhiều người vẫn nghĩ!
Chuyển nội dung băng VHS sang đĩa kỹ thuật số có rất nhiều ích lợi. Và bạn hoàn toàn có thể tự thực hiện.
Công nghệ thời kỹ thuật số mang lại sự mới mẻ, nét mạnh mẽ và tốc độ cho rất nhiều lĩnh vực, trong đó có cả băng video VHS. Sau khi chuyển băng video sang dạng số, bạn có thể biên tập, thêm nhạc, lồng tiếng và xuất ra DVD để dành. Lưu giữ đĩa cũng đơn giản, gọn gàng hơn nhiều so với băng VHS và bạn có thể xem đi xem lại nhiều lần mà không sợ 'nhão'. Đặc biệt, số hóa băng video cũ rất đơn giản chứ không khó khăn như nhiều người vẫn nghĩ!
Các sản phẩm giới thiệu trong bảng 'Thiết bị bắt hình' giúp bạn nhập dữ liệu video vào máy tính hay nói ngắn gọn là bắt hình (capture video) từ băng vào máy tính một cách đơn giản, nhanh chóng. Kết hợp phần mềm với phần cứng, tất cả sản phẩm đều thực hiện một qui trình giống nhau: bắt hình từ máy quay analog, chép lên đĩa cứng máy tính thành nội dung số rồi chuyển thành dạng VCD hoặc DVD.